จองห้องพัก แจ้งชำระเงิน

reservation

จองห้องพัก / ชำระเงิน

ท่านสามารถจองห้องพัก โดยติดต่อสอบถามและแจ้งยืนยันการชำระเงินได้ที่:
โทรศัพท์: 081-9411249  

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี:

คุณชำเลือง สุริยัน

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอัมพวา

เลขที่บัญชี 501-010950-1 (บัญชีออมทรัพย์)

bkk4

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านไว้ทุกครั้งหากมีการตรวจสอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Booking / Payment

 

Please call us at (66) 81941-1249 to book your room or confirm payment.
You can complete your booking by transfer the full amount (THAI BAHT)  to A/C Number: 501-010950-1 (Saving Account),
Bangkok Bank (BBL), Amphawa Branch
A/C Name: Mr. Chamlueng Suriyan
Any inquiries are welcome, Thank you : )